DE BESTE TECHNOLOGIE

  • Home
  • /
  • DE BESTE TECHNOLOGIE

De gecorrugeerde oppervlakken die zijn verkregen met onze speciale corrugatie machine® , zijn een succesvolle methode voor het verbeteren van de warmteoverdracht van de warmtewisselaar en derhalve bij het verminderen van de grootte van de warmtewisselaar.

Onze warmtewisselaar is zeer geschikt voor specifieke technische situaties, waaronder behandeling van viskeuze vloeistoffen in de chemische proces- en voedingsmiddelenindustrie.  De spiraalvormige corrugatie is tevens zeer geschikt bij de verwerking van zuivelproducten, omdat hiermee de vervuiling aan de wand wordt verminderd.

In de spiraalvormig verbeterde geometrieën kan de overgang naar de turbulente stroming optreden bij Reynoldsgetalwaarden veel lager dan 2000. Deze vroege overgang gaat gepaard met een aanzienlijke verbetering van de warmteoverdracht, waarbij waarden tussen 1,1 en 6 in het Reynolds-getallenbereik van 300-1800 worden verondersteld.

Onmiddellijke voordelen van gecorrugeerde buizen zijn kortere procestijd vanwege snellere warmteoverdracht, meer homogene thermische bewerking vanwege de gemengde capaciteit, lagere vervuilingsniveaus vanwege de hogere turbulentie die worden gegenereerd en langere gebruikstijden.